Trondheim Studentersamfund

Lysekronen som henger i Rundhallen i Trondheim Studentersamfund er 3 meter i diameter, det er ca. 1000 glassrør og glasstaver med en lengde på 1,5 meter.

I midten av sirkelen er det ett sterkere lyspunkt. Dette lyset er fokusert på grunnsteinen på gulvet i midten av rommet.