Parkingshus, Ullensvang Hotel

3mm fiber er brukt for å lage uplight i denne nedkjørselen til parkeringshus ved Ullensvang Hotell.